Willen gemeente , speculanten en vastgoed baronnen winkels en appartementen op museumlocatie ? 

05 okt 2021

Gemeente Edam-Volendam, speculanten en vastgoedbaronnen wensen het museum te verplaatsen uit financieel eigenbelang en houden daarbij onvoldoende rekening met het risico op vernietiging van het met buitengewone volharding en toewijding opgebouwde gemeenschapskapitaal. Verplaatsing van het Volendams Museum naar de Experience in de Wir War Bar is niet in het belang van het Volendams cultuurhistorisch verleden en erfgoed!  Al meer dan 29 jaar willen een aantal partijen in de gemeende Edam-Volendam in samenwerking met projectontwikkelaars het Volendams Museum verplaatsen naar de drukke dijklocatie. Het bestuur van de Vrienden van het Volendams Erfgoed zal al het mogelijke ondernemen om deze onzinnige verplaatsing tegen te gaan.  Zie ook het artikel hieronder "Een stukje geschiedenis van het Volendams Museum en vereniging Oud Volendam". 

Het Volendams Museum is iedere dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.