De Vrienden van het Volendams Erfgoed stellen uniek fotomateriaal beschikbaar voor jubileumboek

De vrienden van het Volendams Erfgoed hebben een aantal foto’s beschikbaar gesteld aan de makers van het jubileumboek over Spaander.

De vrienden van het Volendams Erfgoed hebben een aantal foto’s beschikbaar gesteld aan de makers van het jubileumboek over Spaander. Leendert Spaander nam in 1881 hotel Spaander over van de Volendammer Pieter Steur die zich voor 1881 ook bezig hield met het binnenhalen van artisten. Momenteel zijn o.a. Kees Sier (zoon van oud wethouder Wim Sier en wonende in Edam), Jan Tuijp(BZN), Dick Brinkkemper, de heer Kerssloot uit Oosthuizen een boek over Spaander aan het schrijven. Het Volendams Museum wil daar gaarne aan meewerken door het beschikbaar stellen van foto’s. De relatie en samenwerking met de familie Hein Schilder is al 30 jaar lang goed. Bij de bouw van het museum en het Sigarenbandjeshuisje en de exposities kreeg het Volendams Museum altijd de volle medewerking onder het motto van ouwe Hein Madoet: “Ik geef de vogeltjes voer maar ze moeten er wel voor vliegen”. Het bestuur nodigt schrijver Kees Sier uit om eens een bezoek te brengen aan het Volendams Museum om aan de weet te komen hoe mooi alles reilt en zeilt. Uit mededelingen van Kees op internet blijkt dat hij een onjuist beeld heeft van het Volendams Museum en de bestuursleden. Van wanbeleid of een in verval geraakt museum is geen sprake. De Oud Volendamactiviteiten vanuit het Volendams Museum lopen prima en er is onderling een goede sfeer. Het is nog nooit zo goed gegaan en zo mooi ingericht. Wellicht heeft een bezoek en rondleiding door het hele gebouw een heilzame werking op de toekomstige meningsvorming van deze aanstaande nieuwe VVD politicus uit Edam. Het museum kan een nieuwe vrijwilliger goed gebruiken tijdens de aanstaande jeugdweek in de herfstvakantie.