De vrienden van het Volendams Erfgoed veel bezoekers tijdens ‘Open Monumentendag’

Tijdens de ‘Open Monumentendag’ van afgelopen zaterdag bezochten enkele honderden museumliefhebbers de expositie ‘Volendam, Leven en Lied’ in het Volendams Museum.

 

Tijdens de ‘Open Monumentendag’ van afgelopen zaterdag bezochten enkele honderden museumliefhebbers de expositie ‘Volendam, Leven en Lied’ in het Volendams Museum. Het onderwerp van de monumentendag was ‘Religieus Erfgoed’. In het museum was veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Voor de kinderen waren religieuze activiteiten in de vorm van het rijgen van een rozenkrans en het schilderen van kerkramen op een glasplaat. De vele bezoekers schreven hun positieve mening en waardering over hetgeen zij gezien hadden in het gastenboek of brachten dit mondeling over aan de beheerster en de vrijwilligers. Veel positieve reacties en groeiend aantal donateurs na uitbrengen van Museumjaarboek 2005 met premiefoto. Het bestuur, beheerster en medewerkers zijn in de afgelopen weken herhaalde malen in en buiten het Volendams Museum bedankt voor het vele historische speurwerk dat bij de totstandkoming van het Museumjaarboek 2005 is vooraf gegaan. Ook uit Edam en Monnickendam kwamen positieve en waarderende woorden binnen. Met deze stimulans zijn de museummedewerkers momenteel druk bezig de museumjeugdweek in de herfstvakantie voor te bereiden. Voor de amateur-kunstexpositie in november 2005 kan men zich opgeven bij het Volendams Museum.