Collectie schilderijen uitgebreid

02 jun 2021

Museumschilderijencollectie is uitgebreid met schilderijen van Willem Wouters, Hermanus van der Haar, Ludwig Voss en nog 2 kunstwerken van Adrie Bleijs.

Collectie schilderijen opnieuw uitgebreid (in eeuwig durend bruikleen) aan Volendams Museum

Nadat de schilderijenwerkgroep van de Vrienden van het Volendams Erfgoed naar België 636 km hadden gereden om een kunstwerk van Adrie Bleijs te keuren op kwaliteit en aan te kopen, zijn nog 5 nieuwe kunstwerken aangekocht. Deze zijn van schilders die in Volendam gewerkt hebben, zodat de museumschilderijencollectie is uitgebreid met schilderijen van Willem Wouters, Hermanus van der Haar, Ludwig Voss en nog 2 kunstwerken van Adrie Bleijs.

Deze aangekochte schilderijen door de Vrienden van het Volendams Erfgoed (voorheen Vrienden van het Volendams Museum) zullen zoals dat al plaatsvindt vanaf de oprichting in 1977 in eeuwigdurend bruikleen worden overgebracht in het brandveilige depot in het Volendams Museum. In de eerst komende nieuwe expositie in het Volendams Museum zullen deze nieuwe kunstwerken tentoon worden gesteld. 

De aankoop van de schilderijen en de opdracht voor het standbeeld van Dick Tol de ‘Knoest’ is mogelijk gemaakt door de ongekend hoge opbrengst van het Museumjaarboek met Premiefoto 2020 en sponsoren.

Door de recordopbrengst en een injectie van sponsoren is tevens door de Vriendenclub van Volendams Erfgoed aan de Volendamse kunstenares Jans van Baarsen opdracht gegeven om t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Volendammer voetbalclub een standbeeld van ons Volendammer voetbal-icoon en topscoorder Dick Tol de Knoest te realiseren. Ook 'De Knoest' behoort tot ons Volendammer onvergetelijk erfgoed. Jans is daar momenteel druk mee bezig. Het standbeeld wordt onthuld als het klaar is en krijgt een plaats voor de ingang van het KRASSTADION. 

 

Veel positieve reactie na opdracht standbeeld ‘de Knoest’

Na de bekendwording van de opdracht door de stichting Vrienden van het Volendams Erfgoed vele positieve reactie bij de Vriendenclub binnen gekomen.

Een aantal Knoestfans waren verbijsterd dat na de oprichting van ‘de Knoest’ op 18 mei 2011 het nog 10 jaar moest duren voordat een cultureel historische stichting serieus werk ging maken van de oprichting van het standbeeld.

De geldinzameling na de oprichting van stichting ‘de Knoest’ in 2011 door 28 sponsoren uit Volendam en Noord Holland bracht slechts € 3.400,- op terwijl het standbeeld € 19.000,- moest kosten. De kosten van het standbeeld in 2020 (€ 21.000,-- ex. BTW) zijn gefinancierd door de Vrienden van Volendams Erfgoed en een zeer gulle sponsor uit Monnickendam die voor 50% bijdroeg.

 

Uiting van waardering en respect

Het is voor de Vrienden, medewerkers en vrijwilligers die verantwoordelijk zijn geweest voor de inhoud en uitgifte van het Museumjaarboek met Premiefoto 2020 een uiting van waardering en respect voor de uitstekende artikelen in het laatste 71 pagina’s tellende Museumjaarboek met meer dan 100 bijbehorende nog nimmer getoonde foto’s uit Volendams verleden. Het Museumjaarboek geeft een waardige invulling aan de herinnering aan ’75 jaar Vrijheid in Volendam’.   

 

Oproep in deze overhopige tijd

Als u de kosten van het Museumjaarboek met Premiefoto 2020 nog niet hebt overgemaakt in deze trieste en overhopige tijd, kunt u dit alsnog doen via het banknummer NL 78 ABNA 0981 1285 48. t.n.v. Vrienden van Volendams Erfgoed. Uw bijdrage als vaste afnemer is sinds 1975 € 5,- of meer. Ook als sponsor is een vrijblijvende bijdrage van harte welkom. Alle inkomsten en uitgaven zijn verantwoord in gecontroleerde boeken.

Hartelijk dank voor uw reactie en royale bijdragen.

 

Het bestuur en medewerkers van Vrienden van Volendams Erfgoed

   

 

  

Eerder aangekochte schilderijen (van links naar rechts) Adrie Bleijs- Hermanus van der Haar, Willem Wouters en Ludwig Voss.

Door de Vrienden van Volendams Erfgoed in 2021.