Aanwinst van 2 Schilderijen Adri Bleijs

01 sep 2023

Twee schilderijen van Adri Bleijs geschonken door Volendam Marken Expres

  

    

  

Op 1 September jl. vond door Henk Bond van de Volendam Marken Expres de overhandiging plaats van 2 kostbare schilderijen. Het betreft hier 2 mooie werken van Adri Bleijs die door de eigenaren Eric de Visser en Henk Philip van de Volendam Marken Expres geschonken zijn aan de Stichting "Vrienden van Volendams Erfgoed" .