Waarom Vrienden van Volendams Erfgoed?

Velen van ons herinneren zich nog de Volendammer klederdracht. De ouderen onder ons hebben in hun jeugd zelfs nog klederdracht gedragen, terwijl de jongere Volendammers vaak nog opa's en oma's in klederdracht hebben meegemaakt. De huidige generatie kinderen zal waarschijnlijk nooit meer een oudere dorpsgenoot in klederdracht tegenkomen. De klederdracht en andere typische Volendamse culturele uitingen verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en ons leven. De Volendamse cultuur en historie mogen we niet voor onze kinderen verloren laten gaan. 

RSIN: 816 165 622
Naam: Stichting Vrienden van Volendams Erfgoed
Statutaire Zetel: gemeente Edam-Volendam
Datum akte van oprichting: 26-07-2006
Datum akte van statutenwijziging: 24-02-2021
Postadres: Postbus 230, 1130 AE Volendam
Email: info@vriendenvanvolendamserfgoed.nl

 

Wat doen de Vrienden?

De Vrienden van het Volendams Erfgoed hebben als doel de Volendamse cultuur en historie van generatie op generatie te bewaken en door te geven, zodat wij nu én in de toekomst kunnen laten zien waarom Volendam zo'n bijzonder dorp is en de vrijwilligers te steunen.

 

Hoe doen we dat?

De Vrienden van het Volendams Museum Erfgoed zorgen voor: 

Het onderhouden en bewaken van zowel materiële (waaronder beeldbepalende architectuur), immateriële (waaronder mogelijke ondersteuning van culturele en museale activiteiten) als mediale aspecten met betrekking tot het Volendam cultureel historisch erfgoed in de breedste zin des woords, het verrichten van aan vorenstaande gerlateerde en daartoe bevorderlijke activiteiten en rechtshandelingen, het verzamelen, verweren, digitaliseren en exploiteren van beeldmateriaal in de ruimste zin des woords (foto's, dia's, films, video's compact siscs, (glas)negatieven, bidprentjes, toverlantaarnstokjes en dergelijke) als uitbeeldingen van de Volendamse cultuurhistorie. 

Omdat Volendam steeds groter wordt zijn enkele nieuwe rondbrengers nodig. Wie helpt? U kunt zich opgeven Bij het Volendams Museum Zeestraat 41, Tel 369258 of bij een van de bestuursleden. Ook sieraden, kleding , gebruikvoorwerpen enz die in belang zijn van Volendams verleden zijn van harte welkom in het Volendams Museum.  Bij voorbaat hartelijk dank.

HET BESTUUR VOLENDAMS MUSEUM EN VER. OUD VOLENDAM