Waarom Vrienden van Volendams Erfgoed?

Velen van ons herinneren zich nog de Volendammer klederdracht. De ouderen onder ons hebben in hun jeugd zelfs nog klederdracht gedragen, terwijl de jongere Volendammers vaak nog opa's en oma's in klederdracht hebben meegemaakt. De huidige generatie kinderen zal waarschijnlijk nooit meer een oudere dorpsgenoot in klederdracht tegenkomen. De klederdracht en andere typische Volendamse culturele uitingen verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en ons leven. De Volendamse cultuur en historie mogen we niet voor onze kinderen verloren laten gaan. 

RSIN: 816 165 622
Naam: Stichting Vrienden van Volendams Erfgoed
Statutaire Zetel: gemeente Edam-Volendam
Datum akte van oprichting: 26-07-2006
Datum akte van statutenwijziging: 24-02-2021
IBAN: NL78ABNA0981128548
Postadres: Postbus 230, 1130 AE Volendam
Email: info@vriendenvanvolendamserfgoed.nl

 

Wat doen de Vrienden?

De Vrienden van het Volendams Erfgoed hebben als doel de Volendamse cultuur en historie van generatie op generatie te bewaken en door te geven, zodat wij nu én in de toekomst kunnen laten zien waarom Volendam zo'n bijzonder dorp is en de vrijwilligers te steunen.