Aankoop schilderijen

Deze schilderijen alsmede houten en bronzen beelden van Termoten en Sipke Visser zijn gekocht van de erven van de vroegere beheerder van het Volendams Museum de heer Klaas Mol. Hiermee is voldaan aan de wens van de heer Klaas Mol om zijn dierbare bezittingen beschikbaar te stellen aan de Volendammer gemeenschap. Om zoveel mogelijk inwoners hiervan te laten genieten is alles binnenkort te bezichtigen in het Volendams Museum.
Wij danken alle gulle gevers die het ons mogelijk hebben gemaakt deze zaken aan te kopen. Om de kosten te dekken hebben wij nog enkele sponsors nodig.

Wil je de vrienden steunen, selecteer dan een schilderij en kies het bedrag dat je wilt schenken. Wij zullen je heel erg dankbaar zijn en hopen je snel in het Volendams Museum te zien.

Adri Bleijs

Adri Bleijs

Willem Tholen

Willem Tholen

Willem Wouter schilderij 1

Willem Wouter schilderij 1

Willem Wouter schilderij 2

Willem Wouter schilderij 2

Willem van de Berg

Willem van de Berg

Albert Termote

Albert Termote

Tjipke Visser beeld 1

Tjipke Visser beeld 1

Tjipke Visser beeld 2

Tjipke Visser beeld 2