In memoriam Jaap Schilder (Sas) (1932 - 2022)

Met droefheid heeft het bestuur van Volendams Erfgoed, vrijwilligers en oud-bestuursleden van het Volendams Museum kennis genomen van het niet onverwachte overlijden van oud-penningmeester Jaap Schilder (Sas) op 89 jarige leeftijd.

Met droefheid heeft het bestuur van Volendams Erfgoed, vrijwilligers en oud-bestuursleden van het Volendams Museum kennis genomen van het niet onverwachte overlijden van oud-penningmeester Jaap Schilder (Sas) op 89 jarige leeftijd. Jaap Schilder was sinds de opening van het Volendams Museum in het oude Zusterklooster in 1977 museumpenningmeester. Met een beginschuld van 100.000 gulden en een lege kas wist hij met zijn medebestuursleden en vrijwilligers een schuldenvrije basis te leggen om de exploitatie van het Volendams Museum financieel mogelijk te maken en een toekomst te geven. Eerst in het klooster tot mei 1986. Toen moest het museum in het zusterklooster moest plaatsmaken voor het verpleeghuis Gouwzee alwaar hij in de afgelopen jaren liefdevol is verzorgd en is heen gegaan. De verhuizing naar de Zeestraat in maart 1991 is niet alleen voor de honderden vrijwilligers maar ook voor penningmeester en museumbestuur een bijna onmogelijke klus geweest zonder voldoende financiële middelen. Dankzij de financieel deskundige inzet van hem is de nieuwe museumhuisvesting in de Zeestraat gerealiseerd. Als een vakbekwaam en integer penningmeester heeft Jaap Schilder, samen met de onmisbare steun van het toenmalige museumbestuur en vrijwilligers, de basis gelegd voor het cultuur-historisch Volendams erfgoed in het voormalige Witgele Kruisgebouw uit 1953. In 1995 is de museumhuisvesting in de Zeestraat onder zijn financiële verantwoording uitgebreid met de aanbouw van het wereldbefaamde Sigarenbandjesmuseum en een extra expositieruimte. Na zijn pensionering droeg hij na 25 jaar de museumkas over aan Hein Tol (de Kurk) en werd Jaap Schilder tijdens een gezellig samenzijn bedankt en ontving hij van ‘De Vrienden’ de bronzen Veulenpenning met oorkonde als eerbetoon en dank voor zijn 25 jarige inzet voor de realisatie en het verantwoord financieel instand houden van het Volendams Museum. Voor zijn onvergetelijke gedrevenheid en alles wat daaruit voort vloeit, bedanken wij Jaap Schilder namens alle medewerkers, oud-bestuurders, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk. Dat zijn Schepper zijn gezin, familie, vrienden en kennissen de kracht geeft dit heengaan te dragen. Rust in vrede.

Wim Keizer.