Waterland On Wheels

Zomeractiviteiten van IJsclub Volendam. "Waterland On Wheels" te Voet. Wandeltocht Volendam – Monnickendam – Marken (20km)

Naast de 7de editie van de Nemass/de Boer Regiobank Waterland on Wheels kan men dit jaar op zondag 28 augustus 2005 voor het eerst ook wandelend genieten van het schitterende Waterlandse landschap en de Gouwzee vanuit Volendam, Monnickendam en Marken en met de boot terug.

De start en finish is in Volendam, Monnickendam of Marken. Vanaf de Volendammer haven loopt de wandelroute gelijk de route die de skeelers via Monnickendam naar Marken moeten afleggen. Volg de verwijsbordjes en de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Vanuit de Volendammer haven begeeft men zich richting Katwoude. Bij de Hoogedijk linksaf richting Monnickendam. Rechts ziet u de in 1984 gerestaureerde watermolen, een kaasboerderij en bij de afslag (N247) naar Monnickendam een klompenmakerij. Vervolgens wandelt men door de stad Monnickendam. Bij de Grote kerk slaat men linksaf naar Marken en kunt u genieten van het schitterende uitzicht over de Gouwzee en Waterland-Oost.

 

Monnickendam vierde dit jaar 650 jaar stadsrechten

De eerste bedijkingen van het eiland Marken werden gebouwd door de premonstratenser monniken van het daar gelegen klooster Mariëngaarde, die daarvoor in 1231 een deel van het eiland ten geschenke kregen. De plaatsnaam Monnickendam herinnert aan een door diezelfde monniken aangelegde dijk en de plaats wordt voor het eerst genoemd in 1288 toen die een vrijstelling kreeg voor het houden van een jaarmarkt. Monnickendam brandde tweemaal af (in 1499 en 1513) en beleefde een bloeiperiode met als hoogtepunt de jaren tussen 1572 en 1578. Door de moeilijk toegankelijke havenmonding verviel Monnickendam in de 18e eeuw als zeehaven, maar de visbewerking bleef nog tot 1960 belangrijk en de scheepsbouw zelfs tot de huidige tijd.

 

Volendam in 1462 voor het eerst officieel genoemd

Volendam is ontstaan aan de Voor-Ye die tot enige tijd na het jaar 1357 de haven van Edam vormde. De stijging van de waterspiegel was nadelig voor de veeteelt maar tegelijk voordelig voor de visserij die vooral na 1740 toenam. Na de Franse tijd volgde de expansieve 19de eeuw waarin Volendam in 1860 zijn eigen katholieke kerk bouwde en de vloot in 1892 met 258 schepen de grootste werd van de Zuiderzee.Gedwongen door overbevissing en de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee schakelde Volendam met veel inspanning om naar eendenhouderij, vishandel, bouwnijverheid, industrie en toerisme. Bestuurlijk behoorde Volendam lange tijd bij de gemeente Edam waarvan de naam 30 jaar geleden - op 1 juni 1975 – werd veranderd in gemeente Edam-Volendam. In 2012 is Volendam aan zet voor de herdenking van zijn 550-jarig bestaan.