Gastvrij onthaal voor Schokker nazaten in Volendams Museum

16 sep 2019

Zaterdag 14 september 2019 vond de Schokkerdag voor de 2de keer plaats in Volendam.

Schokker nazaten genoten in Volendams Museum van expositie en rondleiding.

Zaterdag 14 september 2019 vond de Schokkerdag voor de 2de keer plaats in Volendam. De organisatie had voor deze dag een overvol programma samen gesteld voor de bezoekende nazaten van de inwoners van het toenmalige eiland Schokland dat in 1859 op bevel van koning Willem 3 gedwongen werden te verhuizen naar elders. De Schokkers trokken naar plaatsen als Kampen, Vollenhove, Urk en Volendam. In totaal trokken 94 Schokkers naar Volendam.

De nazaten zijn opnieuw in het gastvrije Volendam volledig aan hun trekken gekomen. De Volendammer ambassadeurs en hun dames hebben er alles aan gedaan om het bezoek aan Volendam onvergetelijk te maken met drie uitgestippelde wandelroutes en met de bijbehorende muzikale omlijsting van Volendammer artiesten met Schoklandbloed in hun aderen. 

 

Veel waardering en respect voor expositie ‘Geboorte, Trouw en Rouw’ met bijbehorende sub-exposities in Volendams Museum. 

Het bestuur van het Volendams Museum heeft opnieuw bij hun bezoek aan Volendam alle mogelijke gratis medewerking verleend bij het welslagen van deze Schokkerdag. In het museum werden de bezoekende nazaten deskundig begeleid en rondgeleid door de museumbestuursleden Dick Bond, Wim Keizer, Eefie Bond-Jonk en vrijwilliger Geertje Nieuweboer- Jonk. 

In de grote zaal was een stalletje ingericht met documenten over Schokland. Verschillende nazaten waren ook in 1995 aanwezig geweest bij het museumbezoek en toonden opnieuw grote waardering voor hetgeen zij nu opnieuw zagen en hoorden bij de schitterende expositie, schilderijen, kunstwerken, foto’s, tafereeltjes en films over Volendams verleden.

Vooral bestuurslid Dick Bond kreeg het druk met nazaten die in de regionale en landelijke media over zijn stambomenactiviteiten en onderzoeken hadden gelezen. Dick kreeg meteen een aantal opdrachten van nazaten die hij en zijn medewerker Evert Sier zeker zullen uitvoeren. Al honderden stambomen heeft hij inmiddels aan zijn opdrachtgevers gemaakt en overhandigd voor slechts € 25,-- bestemd voor de in stand houding van het Volendams Museum.

Als u ook een stamboom wil laten maken dan kunt uw naam en adres opgeven bij de museumbalie Zeestraat 41 of tel.: 0299 369258.

 

Kees Smit uit de iepenlaan was betrokken pleitbezorger voor Schokkernazaten.

Volendam is in de afgelopen 125 jaar na de ontruiming altijd zeer verbonden geweest met de nabestaanden met een Schokker verleden. In Volendam was Kees Smit uit de iepenlaan actief en pleitbezorger van het Schokker erfgoed. Als museumbestuurslid stimuleerde hij in 1992 de Schokkerexpositie met een replica van de oude haven van Schokland en vele documenten en foto’s die betrekking hadden op het Schokker verleden. Vele documenten en foto’s heeft hij nagelaten aan het Volendams Museum. De schitterende expositie werd in 1992 namens de BZN geopend door Jan Keizer.

 

Ab Klappe en Henk Toeter richtten in 1984 de Schokkervereniging op. 

In 1984 besloten de Schokkernazaten Ab Klappe uit Eindhoven en Henk Toeter uit Kampen na 125 jaar verbanning, de Schokkervereniging op te richten van waaruit de Schokkerdag is ontstaan met het verenigingsblad ‘Het Schokker Erf’.

De eerste Schokkerdag in Volendam werd in 1995 in de morgen gehouden in de AMVO met zangbijdragen van de 12 Rovers o.l.v. Theo Mühren en de Zangertjes o.l.v. Meester Beumer waaronder Jantje Smit. De muziek werd toen verzorgd door de ‘Long Drinks’. Speciale gast was hierbij Jan Tol van de Knoest. In de middag werd een uitgebreid bezoek gebracht aan Volendam en de expositie over de 2de Wereldoorlog en het pas geopende Sigarenbandjesmuseum. De bezoekers werden rondgeleid door Wim Keizer en volgens het verslag van de Schokkervereniging waren de nazaten enthousiast over het Volendams Museum.

Hierbij nodigt het bestuur en de vrijwilligers onze hele gemeenschap uit een bezoek aan het Volendams Museum te brengen Het is tevens een uiting van waardering voor hun inzet sinds 12 maart 1977.

U bent van harte welkom en neem uw buren en vrienden mee.

Het Volendams Museum is iedere dag open van 10.00 tot tot 17.00 uur.

Het bestuur