Protest "linkse kerk" tegen woningbouw in Broekgouw

15 mei 2018

Milieu-doordrammers van de ‘Linkse Kerk’ uit een deel van gemeente Edam-Volendam kregen niet hun zin maar hielden jarenlang de bebouwing van de Broeckgouw tegen.

Is nu een voorbeeld voor heel Nederland waar aan alle groene eisen is voldaan. Voor de inrichting van de hele ‘Lange Weeren’ is dit een uitstekend voorbeeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeente Edam-Volendam niet kunnen negeren. Of moet eerst gewacht worden op de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022?

Ondanks protesten en andere meningen is het voor onze bouwlustige jongeren van het allergrootste belang om naar tevredenheid van omwonenden een betaalbaar nestje te kunnen bouwen in een hele ‘Lange Weeren’ met alle voorzieningen die daar bij horen net als de inrichting en parkeervoorzieningen bij de inrichting van de Broeckgouw want je kunt het maar één keer goed doen. Een groot compliment aan de toenmalige bouwwethouder van Ruimtelijke Ordening Marisa Kes (VD/80) van 2006 t/m 2010 voor de bebouwing onder haar verantwoording van de groene Broekgouw. Uitstel van een goed uitbreidingsplan is om drogredenen voor de Volendammer gemeenschap niet meer aanvaardbaar.