Museumopeningswoord expositie op zaterdag 7 maart 2020

07 mrt 2020

Na 45 jaar sprak voorzitter Wim Keizer zijn laatste museumopeningswoord

Geachte aanwezigen.

In het bijzonder onze burgemeester Lieke Sievers en Jan Koning die direct de opening van deze schitterende expositie zal verrichten na een woordje van de burgemeester. 

Vandaag heb ik de eer u na 45 jaar voor de laatste keer bij de opening van de expositie te verwelkomen en toe te spreken. De 45 jaar zijn niet onopvallend en geruisloos voorbij gegaan. Toen de toenmalige Oud Volendam voorzitter Jan Koning mij in 1975 vroeg de kar voor een Volendams Museum te trekken en instemde dit te doen, heeft er heel wat plaats gevonden. Hoe de museumgeschiedenis vanaf 1975 tot 2020 onder mijn leiding is verlopen kunt u berichten in de media en in de nieuwste editie van het Museumjaarboek 2020 met Premiefoto. 

 

Bestuur en vrijwilligers maakten in de 45 jaar onvergetelijke gebeurtenissen mee

In vogelvlucht hebben bestuur en vrijwilligers vele onvergetelijke gebeurtenissen mogen meemaken. Als uiting van dank en waardering voor de vrijwilligers is het museumbestuur actief geweest om in die 45 jaar uitjes te organiseren naar plaatsen die om cultuur historische redenen een bezoek waard waren. Ik denk aan de zeer geslaagde busreizen met etentje voor de vrijwilligers naar o.a. Utrecht, Friesland, Schokland, de Zuid-Hollandse meren, Rotterdam, Brugge, Den Bosch enz. Toen dat financieel niet meer mogelijk was omdat het aantal deelnemers te groot werd, is gekozen voor een jaarlijks etentje dat twee weken geleden in restaurant Le Pompadour plaatsvond met 71 vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst werden de vrijwilligers Bets Plat, ijsmeester Do Tol en alle bouwers en gulle gevers gehuldigd met de bronzen veulen penning met oorkonde voor hun belangeloze inzet waardoor iets moois is gerealiseerd betreffende een schitterend ingericht Volendams Museum en een door vrijwilligers aangebouwde vleugel waarin het Sigarenbandjesmuseum in de Zeestraat is onder gebracht. De Vrienden van Volendams Erfgoed (voorheen Vrienden van het Volendams Museum) hebben naast het etentje in de Pompadour voor 71 museumvrijwilligers tevens voor alle museumvrijwilligers in januari 2020 een zeer geslaagd bezoek georganiseerd aan het Rijksmuseum met een paar uurtjes gezellig samenzijn met bitter garnituur na afloop. Alles georganiseerd en bekostigd door De Vrienden en sponsoren. Ook werd een bedrag van € 36.000,-- die het museum schuldig was aan de Vrienden, kwijtgescholden.

 

Talrijke gebeurtenissen passeerden de revue

Talrijke onvergetelijke gebeurtenissen vanuit het Volendams Museum hebben de revue gepasseerd. Dan moeten we denken aan de festiviteiten met klederdracht tijdens de Havenfeesten in 1983, de anti-Markerwaard manifestaties met een echte palingkoningin, optreden van alle culturele groepen aan de Haven, de drie historische bruiloften in de mooiste Volendammer klederdracht inclusief de klokkenpaal ceremonies op de Havenkade, de 25 jaar lange organisatie van de jeugdweek en de Volendammer Ochtenden, de Volendammerdagen die vanaf 1984 tot 2001 vanuit het museum plaatsvonden met op zaterdag in de afslag de verkoop van de gevangen aal van de deelnemende dwarskuilers met historische botters en de aanzet om de kwak VD 172 op het Slobbeland te restaureren in 1992.

Ieder jaar een nieuwe expositie waarin telkens een deel van Volendams erfgoed en verleden wordt uitgebeeld met alles erop en eraan met een ieder jaar een steeds dikker en uitgebreider Museumjaarboek met Premiefoto voor dezelfde prijs als in 1975. Het boek dat uitgegeven en onder verantwoording van De Vrienden uitgegeven wordt, komt binnenkort weer uit. De voorbereidingen zijn in volle gang. De opbrengst is in de afgelopen 45 jaar besteed aan bouwkosten, aankopen van schilderijen, uitjes en etentjes voor de vrijwilligers, kunstwerken en aflossing van gemaakte schulden van het Volendams Museum.

 

Volendams Museum vanaf 2019 schuldenvrij

Door uitstekend en zuinig financieel beleid o.l.v. penningmeester Klaas Tol (Lunch) is het Volendams Museum vanaf 2019 geheel schuldenvrij dankzij o.a. de opbrengst van het Museumjaarboek met Premiefoto en bijdragen van de museumsinterklaas Vrienden van het Volendams Erfgoed. Al deze gebeurtenissen en museumactiviteiten zijn onvergetelijk. Het is jammer dat de kwaliteiten van de penningmeester door de nieuwe bestuursleden met weinig of geen kennis van de museumzaken in twijfel worden getrokken en dat bestuursleden van het museum tot 2020 worden beschuldigd van diefstal en verduistering.

 

Verzetsstrijder en museumvrijwilliger Gerrit Zwarthoed (de Beer) opende ’50 jaar Vrijheid’

Het is alweer 25 jaar geleden dat het bestuur en de vrijwilligers in het Volendams Museum 50 jaar Vrijheid’ vierden met een schitterende expositie die geopend werd door verzetsstrijder en museumvrijwilliger Gerrit Zwarthoed. Vele attributen zijn ook nu weer te zien bij de schitterende expositie ’75 jaar Vrijheid’. Ik dank allen die hieraan, in welke vorm dan ook, hebben meegewerkt. Ik heb ondervonden dat de bestuursleden en vrijwilligers in de afgelopen 45 jaar uitstekend hun best hebben gedaan. In het bijzonder mijn vrouw Nel en kinderen die het mij mogelijk hebben gemaakt dit werk te doen.

Ik dank alle aanwezigen hartelijk voor het aanhoren van mijn laatste openingswelkomstwoord en wens alle betrokkenen bij het Volendams Museum een goede vaart. Voor onze jeugd en volgende generaties is het bewaren en beschermen van Volendams erfgoed en verleden van groot belang in het Volendams Museum. Projectontwikkelaars proberen al 20 jaar de huidige museumlocatie te bestemmen voor winkels en appartementen. Ik hoop van ganzer harte dat deze verhuizing naar de locatie ‘Wir War-Hemeltje’ door de huidige en toekomstige Colleges en gemeente raadsleden niet wordt toegestaan. Mijn leuze is: ‘wie zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst’, aldus scheidend voorzitter Wim Keizer.

 

Bestuurslid Kees Bond en medewerkers gehuldigd met bloemen

Na het openingswelkomstwoord van de voorzitter hield burgemeester Lieke Sievers een toepasselijke toespraak over het wel en wee en het tot stand komen van het Volendams Museum. Zij roemde het onvergetelijke en onvoorstelbare vele vrijwilligerswerk wat hieraan vooraf is gegaan in 45 jaar. De aftredend voorzitter complimenteerde zij voor zijn speciale manier van opereren als organisator en museumbestuurslid vooral als vrijwilliger in een groot aantal verenigingen. De burgemeester dankte Wim Keizer namens de gemeente Edam-Volendam hartelijk voor zijn inzet en werk voor de gemeenschap. Vanuit het nieuwe museumbestuur kwam geen bedankje of een bloemetje voor de scheidende museumvoorzitter na 45 jaar. Na de toespraak van de burgemeester kreeg zij bloemen aangeboden door Shanna Schilder, de kleindochter van de voorzitter.

Het sinds 1 januari 2020 afgetreden dagelijks bestuurslid en vicevoorzitter Kees Bond kreeg van Shanna bloemen aangereikt voor zijn volgens de voorzitter grote deskundige, financiële en slagvaardige inzet in belang van het in stand houden van het Volendams Museum gedurende de afgelopen 10 jaar. Bloemen waren er voor oud bestuurslid Hein Tol (Kurk) voor zijn museumwerk en hulp die hij verleende bij de jarenlange rechtszaken die tegen het museumbestuur werden aangespannen die de museumkas voor 65.000,-- hebben geplunderd.

Bloemen waren er voor de samensteller en opmaker van het Museumjaarboek Jaap Zwarthoed die de omvangrijke en moeilijke taak van Piet Koning uitstekend heeft overgenomen. Volgens Jaap Zwarthoed wordt het weer een goed boekwerk en komt in de komende weken beschikbaar voor de afnemers.

Voorzitter had alle lof en dank voor zijn echtgenote Nel Moenis en zijn kinderen Nellie, William en Gerie die vanaf 1975 tot 1993 de distributie en financiële en opbrengst en administratieve afwikkeling samen met de 90 rondbrengers van de jaarboeken met Premiefoto’s vanaf zijn woonadres verzorgden. Zodoende is het Volendams Museum en het Sigarenbandjesmuseum grotendeels gefinancierd. Alle genoemde bestuurders en museummedewerkers uit heden en verleden ontvingen van de aftredende voorzitter bloemen en dank. Van de vele aanwezige toehoorders een uitbundig applaus als uiting en respect voor hun vrijwilligerswerk.

 

Opening ’75 jaar Vrijheid in Volendam’ met toespraak verricht door bijna 97 jarige Jan Koning

Beste mensen die hier aanwezig zijn. Als oud voorzitter van de Vereniging Oud Volendam is mij de eer toebedeeld om deze mooie herinneringsexpositie ’75 jaar Vrijheid in Volendam’ te openen. In het verleden heb ik meerdere malen getracht individueel en samen met het toenmalige Oud Volendambestuur het Volendams erfgoed en verleden in een museum onder te brengen. Diverse pogingen daartoe leden schipbreuk bij het zicht van de haven. Eerst op het Dril in 1947, vervolgens in het Sint Jozefgebouw en in 1972 als dependance van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

In 1975 kwam het oude zusterklooster vrij

Toen in 1975 het oude zusterklooster leegkwam te staan, heb ik Wim Keizer gevraagd het initiatief te nemen met een nieuw bestuur de oprichting en inrichting van een Volendams Museum in het klooster te realiseren. Zo te zien is mijn oproep aan Wim Keizer tot in de puntjes geslaagd. Mijn grote dank hiervoor. Nog meer verheugd ben ik dat ik na 45 jaar de grote eer heb om op bijna 97 jarige leeftijd de opening van deze expositie te mogen verrichten. Ik feliciteer de gemeenschap hiermee en heb alle respect en waardering dat deze museumklus, die niet haalbaar leek, toch is gerealiseerd. Namens alle mensen met een Volendammer museumhart open ik deze expositie en wens jullie veel succes in de volgende 45 jaar op deze locatie in de Zeestraat voor de komende generaties. Ik dank jullie voor de geschonken aandacht, besloot Jan Koning zijn toespraak.

Na het overhandigen door Shanna Schilder van een groot boeket fleurige bloemen konden de bezoekers de expositie bekijken onder het genot van de alle heerlijkste gesponsorde schieraal en super haring van René en Carlo Mooijer en visspecialist oud schipper Kees Kes. Reikhalzend wordt uitgezien naar de volgende expositie en museumjaarboek met Premiefoto.