Renovatie van de garnkwak VD 172

26 jun 1999

Al het mogelijke moest worden gedaan om deze kwak in de Volendammer haven te krijgen als herinnering aan het Volendams visserijverleden.

Renovatie van garnkwak VD 172.

In 1900 telde Volendam ongeveer 250 ingeschreven botters en kwakken (grotere botters). Volendam bezat in 1900 de grootste vissersvloot van de Zuiderzee. Toen op 13 maart 1991 het Volendams Museum werd geopend in de Zeestraat door burgemeester Westendorp wees de heer Bakker, voorzitter van Botterbehoud, de museumvoorzitter op het bestaan van een buiten gebruik zijnde Volendammer kwak met achterstallig onderhoud in de haven van het Zuiderzeemuseum. Hij vond dat het museum al het mogelijke moest doen om deze kwak in de Volendammer haven te krijgen als herinnering aan Volendams visserijverleden. In 1991 lag er geen enkele echte Volendammer botter in de haven van Volendam.

Het bericht van de in Enkhuizen liggende kwak op een dekschuit zette verschillende botterfans van het Volendams Museum aan het denken. Na informatie over de overname werd de VD 172 op initiatief van en door Thom van de Woude en Wim Keizer op de dekschuit met een sloep van Gerbrand Reurs op 12 juni 1993 gratis naar de Volendammer haven gesleept. Onderweg naar Volendam begon Thom van de Woude de ene na de andere rozenkrans te bidden want hij was bang dat de botter door zijn kiel zou zakken. Het gebed werd verhoord en zo kwam de VD 172, wel met veel achterstallig onderhoud, op 12 juni 1993 de haven van Volendam binnen.

Een week later tijdens de Volendammer Dagen werd de VD172 getoond aan de bevolking en was het feestelijk thema van de daaraan verbonden activiteiten in Volendammer dracht met de hoogmis, klokkepaalceremonie, 2-halen in de Jozef met dansen en zingen, aan de haven de trouwbruiloft, volksdansen, voordragen van vissers, rookwedstrijden, oude ambachten, muzikaal optreden van zangkoren, tamboers en fanfarecorps Wilhelmina in de haven. Het was de start voor een grondige renovatie en voor sponsoren, vrijwilligers en gemeente een teken om financieel bij te dragen.

 

Renovatie VD 172 verliep succesvol door inzet van vrijwilligers.

De renovatie is een groot succes geworden door de inzet van vele vrijwilligers ondernemers, sponsoren en de gemeente Edam-Volendam. In eerste instantie werd het idee geopperd om de botter te renoveren in de tuin naast het Volendams Museum maar dat zou te veel overlast geven voor de buren. Wethouder Nelly Veerman-Tol (VD/80) heeft namens het College van B&W (CDA en VD/80) voor het beschikbaar stellen van grond voor een botterwerf op het Slobbeland naast de rokerij van Smit Bokkum aan het water.

De gemeente Edam-Volendam steunde de restauratie met 100.000 gulden. Op aandringen van Piet Stuyt en Thom van de Woude trok het toenmalige gemeenteraadslid Wim Keizer (VD/80) alle registers open in de gemeenteraad met voorstellen om de restauratie financieel door de gemeente te steunen net zoals Huizen en Spakenburg/ Bunschoten eerder hadden gedaan. De Botterwerf is momenteel in aanbouw en zal een onderdeel worden van Volendams blijvend visserijerfgoed.

De Volendammer garnkwak VD 172 (30 ton) werd in 1905 ingeschreven door Klaas Kwakman als ‘De jonge Hendrik’. De VD 172 is 14,93 meter lang en 3,10 meter breed. De laatste visser op de kwak was Piet Karregat (Muilwijk) onder de naam ‘Eva Geertruida’.

 

Grondige renovatie was eigenlijk een nieuwe botter maken.

Op de filmbeelden is te zien hoe verwaarloosd de VD 172 eruit zag toen de botter in juni 1993 in de haven lag tijden de Volendammer Dagen. Met een heftruck werd de botter op 24 november 1993 op de werf gezet voor restauratie. Op 13 mei 1995 werd de kielbaklegging geplaatst en in november 1997 kwam het vlak en de deken gereed. Op de filmbeelden is te zien hoe de gerenoveerde VD 172 als pronkstuk van Volendams visserserfgoed op 26 juni 1999 de Volendammer haven binnen voer onder grote belangstelling. Het eerste visserijerfgoed was na 6 jaar hard werken binnen. De VD 172 is daarna gevolgd door de VD 17, de VD 84, de 243 en de ijzeren kwak VD 54. De botters zijn nu de pronkstukken in de haven.

Een financiële steunbijdrage aan de vereniging Behoud Volendammer Botters kan overgemaakt worden op bankrekening:

NL15 RABO 0160468728.

Is als culturele ANBI erkend.

 

Filmbeelden van de renovatie van de garnkwak VD 172.